+46 (0)708-281503 info@lisswallin.com

Behandlingsmekanismer

Den främsta laserinstrumentet vid laserslipning är SWOT Ultrapulse CO2-laser. Man kopplar då en s.k. scanner till koldioxidlasern. Denna gör att laserljuset fokuseras i ett antal punkter (så kallad fraxelscanning) över huden och på så sätt skapar en mycket ytlig och jämn förångning av huden. Ljuset absorberas i yttersta hudlagret och blir därmed upphettad.

Laserljuset har en del märkliga egenskaper. En sådan är att om man förångar (evaporerar) bort ett mycket ytligt skikt (ca en tiondels millimeter) av ytterhuden så får man en speciell föryngrande effekt på den nya hud som bildas när nämnda mycket ytliga brännskada läks. Bland annat visar sig detta genom att rynkor reduceras avsevärt liksom acneärr, pigmentstörningar m.m.

Kan alla behandlas?

I princip ja. Självklart får man inte göra behandlingen om man tar medicin, t ex blodförtunnande eller liknande.

Behandlingstid

Hela processen tar från ca 10-15 minuter. Oftast tar man på bedövningsalva (emla) en timme före behandlingen. Ett helt ansikte tar kring en timme, runt ögonen ca 30 min. Hals, händer och andra kroppsdelar bedöms individuellt.

Att tänka på före behandlingen

Man bör avstå från att sola. Inte på grund av att själva hudregenerationen blir sämre utan p.g.a. av större risk för pigmentfläckar.

Antal behandlingar

För de flesta räcker en eller två behandling för tillfredställande resultat. En del vill dock komplettera efter något år. Huden blir bättre ända upp till ett år, sedan fortsätter den normala rynkbildningen. En del gör om behandlingen efter 5-10 år.

Behandlingsresultat

Full effekt ser man först efter 6-9 månader, i en del fall upp till 1 år. Lasern är bäst på de små fina rynkorna som gärna uppträder runt ögonen och munnen. Redan efter ett par veckor bildas det ny hud (hudregeneration), som är mycket tunn. Denna “babyhud” är slät och fin. Med tiden får den en annan lyster och släthet än den gamla. Detta är mycket uppskattat. Allt eftersom tiden går växer kollagenlagret till sig och de små rynkorna slätas ut. Man kan enkelt uttrycka det som att den nya huden blir aningen tjockare än den gamla uttänjda huden och därigenom försvinner en del av smårynkorna.

Behandlingsreaktioner och risker

Genom att metoden bygger på att huden tillfogas en ytlig brännskada får man normalt tunn sårskorpa efter behandling. Som vid alla brännskador kan det hetta något efteråt. Skorpan ska man låta sitta kvar tills den själv ramlar av (riv inte på skorporna för då kan de bli infekterade och i så fall finns risk för ärrbildning.) Ibland uppstår temporära pigmentförändringar, speciellt hos dem som har solat. Under läkeprocessen brukar det klia, det är viktigt att inte klia sig då på grund av infektionsrisk och risk för ärrbildning. Efter att skorporna har ramlat av finns ett rodnande område kvar. Vanligtvis är sårläkningen över på 1-2 veckor. Under den efterföljande läkningsfasen (ca 2 månader) ändras färgen gradvis mot normal hudfärg och den nya huden får allt mindre rynkor, gropighet etc.

För konsultation, mejla info@lisswallin.com eller ring: +46 (0)708-281503.