Plastikkirurgi

Dr Rex Christian Kennedy Montroyal MD

  • Chef för avdelningen för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi på Renaissance Clinique.
  • Estetisk och rekonstruktiv plastikkirurg
  • Estetisk laserkirurg
  • Medlem i American Academy of Cosmetic Surgery
  • Medlem i American Society for Laser Medicine and Surgery
  • Medlem i American Society of Cosmetic Dematology and Aesthetic Surgery
  • 6 universitetsexamina; Plastic Surgery, Reconstructive Surgery, Facial Surgery, Hand Surgery, Laser Surgery och Aesthetic Surgery
  • Mer än 30 certifikat från universitetssjukhus; Paris, Bordeaux, Nice, London, Madrid, Berlin, Montreal, Chicago och Stockholm.
  • Certifierad av Socialstyrelsen för plastikkirurgi
Vår personal

Vår filosofi

På Renaissance Clinique förhåller vi oss till skönhet genom konst, vetenskap och teknik. Vår engagerade personal strävar efter att erbjuda dig en helhetslösning för att optimera ditt ansikte, din figur och din hys hälsa och utseende. Vi möter många kvinnor, och även män, som är stressade över sitt normala åldrande och den effekt det har på deras utseende. De har inget emot att bli äldre, men de vill inte se gamla ut. De vill istället se så unga ut som de känner sig. Problemet är att deras ansikte och kropp sakta förändras, och inte till det bättre.

Vår slogan ”Skönhet genom konst, vetenskap och teknologi” reflekterar vår förståelse, kunskap, kompetens och ambition. För oss är det inte bara en slogan utan ett sätt att arbeta och en övertygelse om att inget annat är gott nog. Sett ur det perspektivet är den enda vägen till ungdomlig skönhet en kombination av vetenskap och konst, som innebär en rekonstruktion av ansiktets och figurens form och struktur och en föryngring av huden i ansiktet. För att kunna vrida tillbaka tiden och frambringa synliga tecken på föryngring, både på ytan och på djupet, krävs en kombination av olika tekniker och ingrepp som anpassas efter varje individs unika förutsättningar. För ett optimalt resultat krävs djup kunskap om vad som händer när huden och kroppen åldras, och också kunskap om vad för resultat olika behandlingar kan åstadkomma. Det handlar alltså inte bara om själva behandlingen; kirurgiska behandlingar, laserbehandlingar och injektioner med Botox eller fillers. Utmaningen ligger i att se åldrande som en förändring som drabbar hela kroppen och därefter individanpassa en behandling, eller en serie behandlingar, som kan försköna utseendet både på ytan och på djupet. Den moderna plastikkirurgins vetenskap och teknologi, i kombination med kompetens och kunskap om konstnärligt skulpterande, gör det möjligt att föryngra och återskapa på djupet.

Ytliga, icke-invasiva eller mini-invasiva behandlingar kombinerar dermatologisk och biologisk vetenskap med avancerad teknologi såsom laser, ljusbehandling, IPL, ultraljud, radiovågor, fotodynamisk terapi, plasma, biokemi och kosmetika för att åstadkomma ytliga förbättringar som är nödvändiga för att föryngra huden och de omedelbara, ytliga strukturerna. Förutom vetenskapen och tekniken som är inblandad i dessa processer, influeras vi av talangfulla artister, målare och skulptörer.

Vår skönhetstriangel har tre ben;

1) den mest avancerade tekniken och teknologin,

2) den medicinska, den dermatologiska och den plastikkirurgiska vetenskapen och

3) konsterna att skulptera och måla.

Dessa pelares förening bereder väg för skönhet och för det bästa statiska och dynamiska resultatet. Återskapandet av förlorade former eller skapandet av nya former (som förenar skulptering med plastikkirurgi) och en förstärkning och förbättring av färger och ytliga strukturer (som förenar måleri med bl a laser, radiovågor och medicinsk hudvård) är oskiljaktiga beståndsdelar i den holistiska syn på ungdom och skönhet som vi strävar efter att inte bara göra möjlig – utan verklig.

Vi tror på det ömsesidiga beroendet i talesättet ”att se bra ut är att må bra och prestera bra”. Vi utmanar därför individer att överösa sina familjer, vänner och bekanta med den positiva energi som förnyelse skapar. Vi hyllar olikheter och närmar oss alla människor som unika individer. För att tillfredsställa varje patients behov och få dem att uppnå sina mål, strävar vi efter att erbjuda både enklare och mera omfattande och avancerade kirurgiska tillika icke-kirurgiska behandlingar.

På Renaissance Clinique tävlar vi inte – vi delar med oss! Vi gör det för att vi har möjlighet att göra det. Vi följer noggrant all internationell utveckling; vi träffar branschledarna, kommunicerar med experter, utbyter ständigt idéer och erfarenheter och är öppna för att introducera nyheter utan att experimentera på patienterna. Vi strävar efter att etablera spetskompetens inom avancerad medicinsk och kirurgisk estetik och klinisk hudvård. Genom utbildning och information kan du fatta ett kompetent beslut och vara delaktig i din behandlingsplan. Vår viktigaste angelägenhet är din tillfredsställelse och säkerhet. Vi eftersträvar därför ständig förbättring av effektiviteten och säkerheten i våra kosmetiska behandlingar. Välkommen att boka tid för konsultation.