+46 (0)708-281503 info@lisswallin.com

Our treatments are specially customized for you. We will be happy to guide you for best results.

Rosacea and acne treatment with KTP Laser that affect cell function and cell tissue. With this light treatment we provide a soothing process of the skin. Skin structure is improved significantly and the skin will have a clear luster. The laser energy passes through the skin without injury, but is absorbed into the underlying layers of the skin where acne or impurities are cleaned out as a result. This painless and exquisite Laser treatment also affects the sagging skin and bags under the eyes, new skin elasticity and luster.

Alla våra behandlingar är speciellt anpassade för dig och din hudtyp. Vi guidar dig gärna för bästa resultat.

Rosacea och acne får hjälp av KTP Laser som påverkar cellfunktioner. Med denna laserbehandling åstadkommer vi en porsammandragande, läkande och lugnande process i huden. Hudstrukturen förbättras avsevärt och huden får en klar lyster. Laserenergin passerar genom överhuden utan att skada, men absorberas i underliggande hudlager där acne eller oroligheter rensas ut som resultat. Denna smärtfria och utsökta behandling påverkar även slapp hud och påsar under ögonen, dessutom får huden ny spänst och lyster.